Search

Guangzhou Zi Qiang Auto Parts Co. Ltd 

Tel:020-8280786  020-82880751

Fax:020-82880787

Website:www.zqspring.com  

E-mail:zq@zqspring.com


Company address: NO.23, Chuangxin Avenue Zengcheng

Economic & Technical Development Zone,Xintang

Town,Zengcheng,Guangzhou City.


Hongkong office:16B, The Second Building, Nantao

Pavilion, Shenwan Road, Hongkong.

Tel:00852-28701016